LG 0 : 0 Kia

Batting

LG
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
RF .314 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oh Ji-hwan #10
SS .213 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ramos #44
1B .213 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kim Hyun-soo #22
LF .320 0 0 0 0 0 0 0 0
DH 0 0 0 0 0 0 0 0
CF .167 0 0 0 0 0 0 0 0
3B .299 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yoo Kang-nam #27
C .250 0 0 0 0 0 0 0 0
2B .273 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
CF .287 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tucker #22
RF .276 0 0 0 0 0 0 0 0
DH .200 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Na Ji-wan #29
LF .184 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Yoo Min-sang #30
1B .200 0 0 0 0 0 0 0 0
C .262 0 0 0 0 0 0 0 0
2B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Park Chan-ho #25
SS .236 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kim Kyu-sung #14
3B .100 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitching

LG
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Wilson #35
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Kia
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Gagnon #40
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Plays

1st Inning
Batter #1: Hong Chang-ki
1회초 1번타순 초구 전 18:30~ 우천 관련(으)로 경기개시 지연
1회초 1번타순 초구 전 우천 취소
Venue Gwangju Kia Champions Field
Canceled Rained Out