Doosan Bears

Home Stadium
Jamsil Baseball Stadium
Established
1982-01-15
Former Names
OB Bears (1982–1998)
Championships Won
1982, 1995, 2001, 2015, 2016, 2019
GM
Kim Tae-ryong (김태룡)
MyKBO Fans
263
Schedule & Results
Game List iCalendar Feed (ICS)

Season

Ranking #3 of 10 in the KBO League
Record 79W 61L 4D (.564, 5.0G)
Avg Game Duration 3:18 (min: 1:28 / max: 5:24)
Avg Home Game Attendance 2,729

Active Roster (28) as of

Pitchers (13)

ERA WHIP IP SO BB K/BB Age / DOB

Raul Alcántara
#43 - SP - RHP

2.20 1.01 61 ⅓ 63 13 0.21 30 / Dec 4 1992

Choi Ji-kang
#42 - RP - RHP

5.79 1.57 14 9 11 1.22 21 / Jul 23 2001

Choi Seung-yong
#64 - SP - LHP

5.20 1.44 45 35 10 0.29 22 / May 11 2001

Choi Won-joon
#61 - SP - RHP

4.89 1.31 49 ⅔ 35 13 0.37 28 / Dec 21 1994

Gwak Been
#47 - SP - RHP

2.53 1.09 32 31 14 0.45 24 / May 28 1999

Hong Geon-hui
#17 - CP - RHP

2.08 1.02 21 ⅔ 17 6 0.35 30 / Sep 29 1992

Jeong Cheol-won
#65 - RP - RHP

4.01 1.26 24 ⅔ 21 11 0.52 24 / Mar 27 1999

Kim Dong-ju
#41 - SP - RHP

1.82 1.26 39 ⅔ 37 12 0.32 21 / Feb 14 2002

Kim Myeong-sin
#46 - RP - RHP

4.18 1.39 23 ⅔ 20 8 0.40 29 / Nov 29 1993

Kim Yu-seong
#62 - RP - RHP

15.00 4.00 3 3 9 3.00 21 / Jan 1 2002

Lee Hyeong-beom
#45 - RP - RHP

5.68 1.82 12 ⅔ 8 6 0.75 29 / Feb 27 1994

Park Chi-guk
#1 - RP - RHP

4.00 1.50 18 14 9 0.64 25 / Mar 10 1998

Park Jung-soo
#60 - RP - RHP

2.70 1.30 10 12 5 0.42 27 / Jan 29 1996

Hitters (3 C, 7 IF, 5 OF)

AVG/OBP/SLG OPS PA H HR RBI BB SO BB/K Age / DOB

Ahn Seung-han
#20 - C - RHH

.200/.200/.200 .400 5 1 0 0 0 2 0.00 31 / Jan 25 1992

Jang Seung-hyun
#22 - C - SHH

.146/.222/.293 .515 46 6 2 6 2 9 0.22 29 / Mar 7 1994

Yang Eui-ji
#25 - C - RHH

.314/.410/.467 .877 161 43 4 22 18 23 0.78 35 / Jun 5 1987

Heo Kyoung-min
#13 - 3B - RHH

.289/.361/.389 .750 169 43 2 14 14 5 2.80 32 / Aug 26 1990

Jeon Min-jae
#35 - SS - RHH

.231/.231/.308 .539 14 3 0 0 0 2 0.00 23 / Jun 30 1999

Kim Jae-ho
#52 - SS - RHH

.217/.357/.217 .574 29 5 0 3 5 2 2.50 38 / Mar 21 1985

Kim Min-hyeok
#18 - 1B - RHH

.105/.261/.158 .419 23 2 0 0 3 4 0.75 27 / May 3 1996

Lee Yu-chan
#7 - SS - RHH

.261/.320/.333 .653 124 29 0 8 8 23 0.35 24 / Aug 5 1998

Park Gye-beom
#14 - SS - RHH

.250/.267/.321 .588 60 14 1 6 2 15 0.13 27 / Jan 11 1996

Yang Suk-hwan
#53 - 1B - RHH

.289/.331/.459 .790 178 46 7 27 11 38 0.29 31 / Jul 15 1991

Jo Soo-haeng
#51 - RF - LHH

.177/.301/.226 .527 75 11 1 4 10 16 0.63 29 / Aug 30 1993

Jung Soo-bin
#31 - CF - LHH

.243/.345/.309 .654 181 37 0 12 20 20 1.00 32 / Oct 7 1990

Kim Jae-hwan
#32 - LF - LHH

.259/.362/.396 .758 163 36 3 16 21 36 0.58 34 / Sep 22 1988

José Rojas
#11 - LF - LHH

.207/.291/.450 .741 158 29 9 24 14 31 0.45 30 / Feb 24 1993

Song Seung-hwan
#8 - LF - RHH

.259/.306/.345 .651 63 15 0 4 4 12 0.33 22 / Oct 28 2000